Proiecte, programe

Consiliul Patronatelor ESG din România și-a propus editatrea și publicarea “Ghid pentru implementarea ESG”.

Scopul  CPESGR este de a dezvolta un Ghid ESG cuprinzător, adaptat la specificul pieței din România, care să servească drept resursă esențială pentru organizații în dezvoltarea și implementarea practicilor ESG. Acest ghid va avea un impact semnificativ asupra mediului de afaceri românesc și va contribui la o dezvoltare economică sustenabilă.

Ne-am propus ca proiectul „Ghid pentru implementarea ESG” să conțină editarea și publicarea mai multor volume pe teme specifice.

În acest moment demarăm Volumul 1 – „Definirea și înțelegerea termenilor ESG” care să cuprindă o viziune de ansamblu, definiții și explicații, catalog – opis legislativ, referințe – surse de informare relevante, exemple, studii de caz, modele de bune practici.

Ne propunem finalizarea Volumului 1 până la finalul lunii mai 2025

CPESGR produce o serie de emisiuni video cu titlul „ESG, noua paradigmă de creștere sustenabilă a afacerilor” ce se va difuza online pe canalele social media Revista Patronatului Român, în fiecare sâmbăta de la ora 12:00.

În cadrul emisiunilor vom sta de vorbă cu:
– Membrii grupului de lucru pentru realizarea „Ghidul pentru implementarea ESG” despre ESG,
– Experți și consultanți în implementarea ESG,
– Manageri și experți din companiile care implementează cau se pregătesc pentru implementarea ESG,
despre definirea și explicitarea conceptelor ESG, oportunitățile și provocările ce apar odată cu implementarea ESG în companii, evoluții și perspective în domeniu, studii de caz și modele de bune practici.

Realizator: Iulia Teodora Pașa, expert ESG & Programe și Politici Europene