Obiectul de activitate şi scopul:

Scopul:

Organizația patronală se constituie în scopul reprezintării, promovării, susţinerii şi apărării intereselor economice, juridice şi sociale ale membrilor și facilitării dezvoltării economice a acestora prin toate mijloacele prevăzute de lege.

Obiectul de activitate:

  • Activități de reprezentare și apărare a intereselor membrilor;
  • Activități de elaborare a codurilor de conduită în afaceri, de redactare de materiale informative privind bune practici în afaceri, cum ar fi: concurența loială, responsabilitatea socială, guvernanță corporativă;
  • Activități de certificare profesională;
  • Activități de elaborare şi / sau de implementare politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă, strategii şi politici de dezvoltare economicosocială la nivel sectorial şi naţional;
  • Activități de organizare expoziţii, conferinţe, manifestări comerciale, mecanisme și structuri care facilitează construirea de relaţii între membrii organizației patronale și/sau între membri și mediul extern (business networking);
  • Activități de prestări servicii, cum ar fi: servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate (contabilitate, finanțe, juridic, resurse umane) consultanță în domeniul ocupării şi formării profesionale, consultanță în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, consultanță în management, servicii de promovare și PR, consultanță pentru accesarea fondurilor nerambursabile s.a.m.d.;
  • Activități de investiții, înfiinţare şi administrare, societăţi mass-media, unităţi sociale, de cultură, de învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi comerciale, unități și structuri organizatorice pentru realizarea scopului și obiectului de activitate al organizației patronale;
  • Îmbunătățirea accesului la servicii sociale, educație și din domeniul sănătății: ajutor umanitar, combaterea sărăciei și susținerea comunităților sărace, burse de studiu, sprijin pentru proiecte în domeniul educației și științei, susținerea unor activități în domeniul sănătății și sportului;
  • Dezvoltarea unor proiecte și inițiative care să contribuie la gestionarea responsabilă a resurselor, a  apei, energiei, a pădurilor samd;
  • Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare și inovare.