Beneficii membri, Drepturi si obligații:

 • Patronatul este un instrument de management, este cea mai eficientă, eficace metodă la îndemâna organizației pentru a modela mediul extern, macromediul în care operează o organizație, instrument de modelare a factorilor politici și legislativi, a factorilor sociali și tehnologici ce definesc comunitatea în care își desfășoară activitatea.
 • Participi la mecanismele de dialog social în care se formează deciziile de reglementare.
 • Vocea ta este amplificată de puterea dobândită de patronat prin aportul tuturor membrilor.
 • Primești suport de reprezentare în fața autorităților și a partenerilor sociali, a sindicatelor.
 • Ai la dispoziție un grup de specialiști și consultanți de afaceri pentru performanță în afaceri.
 • Facilitarea accesului la surse de finanțare.
 • Suport pentru activități de marketing și comunicare în afaceri.
 • Sursă de informare, acces la noutăți tehnologice, metode și tehnici de dezvoltare a afacerilor, de dezvoltare a managementului și marketingului în organizație.
 • Acces la evenimente de afaceri, manifestări comerciale, târguri și expoziții, activități de business networking.
 • Diverse facilitați obținute pentru membri prin puterea de negociere colectivă.
 • Acces la proiectele și programele dezvoltate de organizația patronală.
 • Acces la formare profesională și servicii de resurse umane.

   

   

Drepturi si obligații:
Art. 16. Membrii fondatori cat si membrii vor avea următoarele drepturi:
a)să participe la Adunările Generale ale Asociației, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează bunul mers al Asociației;
b)sa participe cu drept de vot la lucrarile Adunarilor Generale;
c)sa initieze, sa propuna si sa organizeze actiuni in conformitate cu prezentul statut, cu aprobarea organelor de conducere, dupa caz;
d)sa primeasca toate informatiile legale pe care le detine Patronatul din punct de vedere fiscal, comercial, vamal, bancar, valutar, juridic, tehnic si managerial;
e)să aleagă sau să fie aleși în Consiliul Director, dacă au vârsta cerută de lege, au aptitudini și capacitate pentru funcțiile la care candidează și nu au suferit nicio condamnare penală;
f)să inițieze programe specifice Asociației și să participe la derularea acestora;
g)să fie salarizați în funcție de volumul de activitate depus în cadrul Asociației, conform hotărârii Adunării Generale a Asociației;
h)să beneficieze de sprijin, asistență, precum și de serviciile pe care le pune la dispoziție Asociația;
i)să fie informați cu privire la toate aspectele privind Asociația;
j)sa beneficieze de actiunile intreprinse de organizatia patronala in folosul membrilor sai;
k)sa aiba acces la intregul sistem de servicii, avantaje si facilitati pe care le asigura organizatia patronala, in mod gratuit sau in urma achitarii unor taxe de serviciu, pentru servicii speciale, conform deciziei Consiliului Director;
l)să exercite alte drepturi în conformitate cu prezentul Statut și cu deciziile Adunării Generale și ale Consiliului Director

Art.17. (1) Membrii au urmatoarele obligații:
a) sa cunoască și să respecte prevederile legii, Statutului, Regulamentului de Organizare și Funcționare și altor reglementări referitoare la scopul prezentei organizații, precum și a tuturor actelor emise de către patronat cu respectarea legii care îi reglementează organizarea și funcționarea;
b) sa participe activ la realizarea scopului și obiectivelor organizatiei și să furnizeze toate informațiile de interes, pe care le dețin, în acest sens;
c) sa se supună hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director luate în limitele legii și ale prezentului Statut și să acționeze în vederea realizării acestora, să își îndeplinească atribuțiile în cadrul organelor în care au fost aleși și, după caz, în comisiile în care activează;
d) sa plătească integral contribuțiile bănești datorate patronatului;
e) sa nu desfășoare activități contrare intereselor legitime ale organizatiei;
f) in caz de retragere, să achite integral cotizația, daunele, precum și să restituie bunurile, materialele și alte valori primite în folosință de la patronat;
g) sa desemneze un reprezentant în cadrul Adunării Generale care trebuie să prezinte mandat în scris pentru reprezentarea intereselor membrului în cadrul patronatului și să menţină valabilitatea și continuitatea reprezentării;
h) sa comunice patronatului noul sediu pentru corespondență, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia.
Pentru situația în care nu se respectă această mențiune, membrul, prin reprezentant, nu poate invoca lipsa comunicării de către patronat a oricăror documente/notificări/informații;
i) orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare, de Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare.
(2) Membrii organizatiei au fata de ceilalti membri ai organizatiei patronale urmatoarele obligatii:
• sa se abtina de la orice act contrar unei activitati comerciale exercitate cu buna credinta si prevederilor Legii nr 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, prin care s-ar tinde sa se sustraga clientela unui alt membru si sa stirbeasca credibilitatea sau capacitatea concurentiala a unui alt membru;
• sa nu raspandeasca intentionat zvonuri sau informatii eronate despre membri sau despre programele concurentilor;
• sa nu atraga prin mijloace ilegale personalul de la alti membri;
• sa nu denigreze public un alt membru al Patronatului si sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publica a celorlalti membri;
• sa respecte etica profesionala si contractele de afaceri incheiate cu alti membri de patronat in limita prevederilor legale si daca acestea nu sunt in contradictie cu actele normative in vigoare;
• sa apere interesele consumatorilor sai si a partenerilor, avand ca prim obiectiv siguranta acestora si deservirea lor in conditii optime;
• sa apere interesele breslei si imaginea organizatiei;
• sa anunte orice modificare de sediu, coordonate, conducere sau orice alt criteriu care a stat la baza primirii in patronat, in termen de cel mult 30 de zile de la modificare.